บรรยายกาศการแสดงหนังตะลุง โครงการทำดีเพื่อพ่อสืบสานผดุงศิลป์แดนดินถิ่นใต้ หนังตะลุงเรื่อง พระมหาชนก พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช โดยหนังตะลุงหญิงสาววรรณ ศ.พร้อมน้อย จ.พัทลุง

บรรยายกาศการแสดงหนังตะลุงที่ โรงเรียนบ้านพรุดินนาคะ วันที่ 18 มกราคม 2560

 

นัดยูเอ็มแอล

 

 

ข่าวประจำวัน